New Ribbon Slide 1
Forvaltning av eiendom
Eiendomsforvaltning er mer enn husleieinnkrevning.

Å forvalte eiendom krever god styring til enhver tid, og omfatter vedlikehold, økonomi og regnskap. Ikke alle eiere har kapasitet til å ivareta disse funksjonene selv, og slik kan verdier gå tapt. Mange eiere av næringseiendommer velger derfor å sette bort driften til forvaltere for selv å kunne konsentrere seg om sitt kjerneområde. Som forvaltere trer vi inn i eiers rolle, og overtar de mange oppgaver som følger med god forvaltning av eiendommen.

Vår oppgave blir å:
Effektivt medvirke til full utnyttelse av eiendommen
Drive eiendommen på en effektiv måte
Legge forholdene til rette slik at leietakerne trives
Følge opp alle offentlige krav og pålegg
Ivareta rutiner sikkert og effektivt gjennom våre forvaltningssystemer

Forvalting/regnskap
Vi forestår innkreving av husleie, føring av regnskaper, forvaltning av kapital, assistanse ved inngåelse og oppfølging av kontrakter og alt annet som har med driften av fast eiendom å gjøre. I tillegg tilbys forretningsførsel av nybygg og eiendomsmegling.
Kontaktinformasjon
Danielsen Service AS
Askjeveien 30
4156 Mosterøy
Norge

Telefon/vakt: 90 16 70 30
E-post: post@danielsenservice.no
Kontakt oss
Bestill befaring
© 2011 - Danielsen Service AS