New Ribbon Slide 1
Brannvern og HMS
Brannvern handler om å forebygge og begrense brann. Å forebygge brann vil si å kartlegge og fjerne brannkilder før en brann oppstår. Å begrense brann vil si å gjøre tiltak for at konsekvensene blir minst mulig dersom brann likevel oppstår.

HMS-arbeid er lovpålagt gjennom "Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter". Denne forskriften gjelder også boligselskaper som borettslag, sameier og vel, representert ved styret. Det innebærer at styret i boligselskapet skal kartlegge hvilke ulykker og uønskede hendelser som kan inntreffe, og gjennomføre tiltak for å hindre at slikt skjer.

HMS-arbeid i boligselskaper betyr:
» Å verne om liv, helse og materielle verdier
» Å skape et godt og trygt miljø
Kontaktinformasjon
Danielsen Service AS
Askjeveien 30
4156 Mosterøy
Norge

Telefon/vakt: 90 16 70 30
E-post: post@danielsenservice.no
Kontakt oss
Bestill befaring
© 2011 - Danielsen Service AS